profil spolecnosti

ASFALTELAST spol. s.r.o. se již od roku 1993 podílí na realizaci oprav, rekonstrukcí a sanací dálničních a silničních vozovek a mostních konstrukcí po celém území ČR.

Společnost se specializuje na sanaci spár a trhlin vozovek asfaltových a betonových. Dále pak na provádění elastických mostních dilatačních závěrů. Používáme elastický bitumenový materiál FIBRESCREED a ELASTBIT . Tyto hmoty mají vynikající vlastnosti, které lze využít všude tam, kde je potřeba spojit dva materiály pružným spojením, aby nedocházelo ke vzniku poruch. Hmoty jsou každoročně přezkušovány v laboratořích a opatřeny certifikátem. Společnost má zavedený a vybudovaný funkční systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, který je periodicky kontrolován. Pro provádění prací máme 3 samostatné mobilní pracovní čety s kompletním technickým vybavením a působností po celé rebublice.

Díky dlouholetým zkušenostem společnosti ASFALTELAST, spol. s r.o. z řady aplikací na mnoha akcích po celém území ČR je pro zákazníky (investory) zárukou kvalitně provedených oprav, které výrazně prodlouží jejich bezproblémové využívání.


Po celé ČR provádíme:
- Napojení vozovky hmotou FIBRESCREED
- Elastické mostní dilatační závěry FIBRESCREED
- Sanace mrazových trhlin technologií FIBRESCREED
- Zálivky spár hmotou BIGUMA
- Výroba a prodej spojovací pásky ELASTIBIT "SP"


dálnice